FAQ

Q: Vad gör AppYard?

A: AppYard möjliggör för marknadsförare, online- eller e-handelsansvariga att centralt hantera all information som är relaterat till en produkt, t ex beskrivningar, specifikationer, datablad, bilder, filmer etc. Denna information görs sedan tillgänglig i relevanta kanaler för att produkten ska kunna säljas.  

Q: Vad är PIM?

A: PIM står för "Product Information Management" vilket syftar till att förklara de processer och aktiviteter som är knutna till försäljningen av en produkt. En PIM-lösning levererar uppdaterade, heltäckande produktupplevelser till multipla kanaler, tex webbsidor, e-handel, ERP-system, katalogproduktion eller till partnerföretag och återförsäljare.

Q: Vilken nytta kan jag ha av PIM?

A: Många företag inom detaljhandeln, e-handeln, återförsäljare och tillverkande företag brottas idag med hur man på ett effektivt sätt kan hantera produkt-information i flera olika säljkanaler över ett ökande antal marknader och språk. I många fall sker det arbetet idag manuellt med hjälp av Excel- eller Word-dokument som skickas mellan olika avdelningar och personer, vilket är tidskrävande och skapar mycket dubbelarbete. Dessutom riskerar kundens produktupplevelse att försämras. 

AppYard PIM möjliggör en bättre kontroll över kundens upplevelse, ökar den interna effektiviteten, ökar kvaliteten i informationen samt samlar all information på ett ställe och ser till att du snabbare kan börja sälja dina produkter. 

Q: Hur lång tid tar det att implementera AppYard PIM?

Hur långt är ett snöre?... Allvarligt talat, det beror på. Ett mindre företag kan ha sin produktinformation i PIM med koppling till affärssystemet på ett par dagar. Medan ett större företag, med mer komplexa behov behöver längre tid och kan behöva mer guidning. Skicka oss ett mail eller boka en demo så ska vi försöka besvara dina frågor.

Q: Vad kostar AppYard?

A: AppYards pris varierar med komplexitet och innehåll i systemet, kontakta oss för en närmare beskrivning eller offert!

Q: Vem har tillgång till mitt innehåll?

A: Allt innehåll tillhör dig och ingen annan, och ingen som du inte uttryckligen godkänt kommer få tillgång till ditt innehåll. Genom AppYards roller och rättighetsbestämmelser ger du enkelt full eller begränsad access även till personer utanför din organisation. Du bestämmer vad och till vem. 

Q: Vad händer med mitt innehåll om jag slutar använda AppYard?

A: Du kan ladda ner ditt data direkt i gränssnittet eller via vårt API och kan därigenom vara säker på att du alltid kan tillgodogöra dig ditt data.