Varför PIM?

PIM står för Product Information Management och fungerar som navet i hanteringen av produktinformation och möjliggör säljande och heltäckande produktupplevelser i alla säljkanaler.

Produktföretag, tillverkande företag, e-handlare och återförsäljare har en utmaning i hur de ska kunna hantera större och större produktutbud i flera olika kanaler och över flera marknader. 

Många företag hanterar detta idag genom manuellt arbete i Word eller Excel, vilket ofta leder till dubbelarbete eller onödigt hög arbetsbelastning.

Dessutom blir ofta produktupplevelsen lidande när informationen är inkonsekvent i olika kanaler och det kan uppstå tvivel över vilken som är den senast uppdaterade informationen. 

När företaget växer, produktutbudet ökar och marknaderna blir fler vill man ha rutiner och processer på plats för att kunna skala upp verksamheten.

AppYard PIM är framtagen för att säkerställa att informationen håller en hög kvalitet  och att hanteringen av den kan göras på effektivaste sätt.

Vi kan PIM och våra kunder kommer till oss med varierande men likvärdiga problem, se citat.  

Varför PIM?

  • "Jag blir ofta kontaktad av återförsäljare eller kunder som vill ha den senaste produktinformationen, det innebär mycket manuellt arbete och det vore bättre om de kunde hitta den informationen själva istället."

  • "I vår organisation är produktinformationen utspridd på olika avdelningar och det går åt mycket manuellt arbete för att få fram och sammanställa den."

  • "Våra produkter kräver hög säkerhet och vi behöver säkerställa att vi alltid levererar den senast uppdaterade informationen till våra återförsäljare".

  • "Vi har ett stort produktutbud som förändras ofta, och det är viktigt att produktinformationen alltid är uppdaterad."

  • "Mitt företag finns på flera marknader och vi behöver leverera samma produktinformation på flera olika språk."  

  • "Vi behöver förenkla och automatisera processer kring produktinformationen för att snabbare komma ut med produkterna på marknaden."

Kontakta oss idag för att boka en personlig demo av AppYard PIM